NUCLEO beheert momenteel 9 verschillende ateliergebouwen verspreid over Gent: 4 conventen in het Klein Begijnhof Ter Hoyen in de Lange Violettestraat; Begga Convent, Infirmerie, Convent Huyshove en Convent Sint-Antonius, 2 voormalige schoolgebouwen in het centrum van de stad; het voormalig KTA aan de Lindenlei en de voormalige Veeartsenijschool aan de Coupure Rechts, 6 leegstaande sociale woningen in het Antoine Van Hoorebekehof in Wondelgem, 2 leegstaande rijwoningen; één in de Abrahamstraat in het centrum van de stad en één in de Langestraat in Ledeberg. 

NUCLEO voorziet 120 atelierruimtes voor 150 kunstenaars

Doordat het beheer steeds tijdelijk is, moet NUCLEO regelmatig gebouwen verlaten en daardoor ook kunstenaars hun atelier. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe plekken om kunstenaars een atelier te kunnen blijven aanbieden. Een stabiel aanbod atelierruimtes vormt immers de spil van de atelierwerking. Binnen het Gents Kunstenoverleg werken we aan beleidsaanbevelingen voor een duurzaam werkruimtebeleid voor Gent.